3. S, 1963 Nakskov Gymnasium

2013 - 50 års jubilæet

30 gamle studenter mødte op 28. juni 2013 på Nakskov Idrætscenter til translokationen, og 32 fandt vej til Restaurant "Fjorden" på Hestehovedet i Nakskov Fjord. Et temmeligt stort tal, men det dækker over alle tre klasser. Temmelig stort alligevel.


Jens Ole Bonde (mat.) tog bl.a. dette billede af 3. S 50 år efter. Fra venstre: Peter Brinch, Malene Kalkar, Birgit Frederiksen, Kirsten Skotte, Gerda Serup, Maja Mørup, Niels Christiansen, Jane Hansen, Bodit Beier, Karen Schwörer, Palle Tørnqvist, Inge-Louise Vilholm og Birte Bræstrup.


Nakskovs nye studenter under overrækkelsen af eksamensbeviserne. De var dagens hovedpersoner, omend vi nok inderst inde følte, at det var vi.


De gamle er begyndt at indfinde sig i salen. Birthe Bræstrup endnu med kufferten fra Abu Dhabi. Mange havde ikke set hinanden i 50 år.


Bodil Beier (i midten med rygsæk) havde taget turen fra Fredericia til Nakskov på cykel over nogle regnfulde dage. Andre var i bil og med tog. Webmasteren tog cyklen fra sejlbåden i havnen.


50-års jubilarer på første række under den noget blandede forestilling, som næppe giver mere end "en enkelt studenterhue" for det spirituelle indhold.


Foto: Karen Schwörer.


Foto: Karen Schwörer.


Foto: Karen Schwörer.


Nakskov Gymnasium var vært ved en forfriskning efter translokationens "lange seje træk". Unge Brian fra skolen skænker op, mens vin og gourmet-eksperten, Niels Christiansen, kontrollerer kvaliteten. Christiansen afstod fra at prøvesmage de fremlagte snacks.


Lektor Ebbe Bjørnekær var æresgæst på Restaurant "Fjorden" efter højtidelighederne på idrætscenteret. Her er han fotograferet i en stille stund med Peter Brinch fra 3. S.

.. .. .. og med Palle Tørnqvist, 3. S. Foto: Karen Schwörer.


Birthe Bræstrup og Niels Christiansen. Foto: Karen Schwörer.


Fra venstre, Maja Mørup, Carsten Godtfredsen, Inge-Louise Vilholm, Flemming Skude, Malene Kalkar og Jane Hansen.


Bo Haugaard og Kirsten Skotte i stille contemplation. Ved vinduet, Gerda Serup. I baggrunden dirigerer Erik Ebbe Kim Kristensen på plads.


Malene Kalkar og Jane Hansen samt Birgit og Sven-Erik Frederiksen.


Pia Terpager, Ole B. Christensen og Bodil Beier.


Allan Klitmøller, Anders Serup Rasmussen, Bo Haugaard, Kirsten Skotte og Gerda Serup.


Kim Kristensen, Karen Schwörer, Erik Ebbe og Jytte Targas.


Nakskovs navnkundige idrætslærer, Niels Erik Berthelsen, dukkede pludseligt op som gymnastiklærer i ildsprudende stil. Det var vi ikke vandt til. Som et mentalt selvforsvar oprettedes "Lazy Club", som Peter Brinch her har fotograferet med klubbens æresmedlem. Fra venstre: Palle Tørnqvist, Niels Christiansen, Malene Kalkar (æresmedlem), Erik Ebbe, Kim Kristensen og Flemming Skude.


Jubilarerne forlader frokosten på Restaurant "Fjorden" for at stille op til fotografering foran blomstrende hyld.


Matematikere: Ole B. Christensen, Anders Serup Rasmussen, Allan Klitmøller, Kirsten Godtfredsen, Carsten Godtfredsen, Jytte Targas og Bo Haugaard.


Matematikere: Jennie Madsen, Pia Terpager, Ole Bonde, Kim Kristensen, Sven-Erik Frederiksen, Flemming Skude, Erik Ebbe og Hans Jessen.


Sproglige: Peter Brinch, Malene Kalkar, Birgit Frederiksen, Kirsten Skotte, Gerda Serup, Maja Mørup, Niels Christiansen, Jane Hansen, Bodil Beier, Karen Schwörer, Palle Tørnqvist, Inge-Louise Vilholm og Birthe Bræstrup. Foto: Ole Bonde.

Lidt ekstra:Optakt til 50 års jubilæet

SIDSTE:

21. juni: Endnu to tilmeldinger er indløbet til jubilæet 28. juni. Vejrudsigten en uge før jubilæet er ikke god. Den kan ændre sig.

9. maj:

Aftalen med Elin Hellesø, Restaurant Fjorden på Hestehovedet i Nakskov, er nu klar for fredag den 28. juni.

Tilmeldingslisten til restauranten er afstemt med min egen liste, og alle er nu meldt til, som har sendt e-post/brev til mig eller restauranten - eller til begge.

28 personer er tilmeldt. Der er plads til endnu et par stykker.

Arrangementet begynder klokken 13, hvor man kan købe en buffet-anretning eller en á la carte-ret.

Buffet'en bliver sammensat således, at der er noget for de "sarte", for vegetarerne og for "rovdyrene".

Prisen for buffet'en per person vil være omkring 200 kroner - uden drikkevarer.

Elin Hellesø håber, at så få som muligt bestiller á la carte, idet der så kan opstå ventetid.

Efter frokosten kan de, der ønsker det, købe kaffe mm. eller andet fra menu-kortet.

I lokalet ud til fjorden mod vest stilles tre borde op til os, og vi har lokalet for os selv, så længe vi er mange nok, og den øvrige restaurant ikke er overfyldt. Det betyder jo, at man kan forlade "Fjorden", når man vil, eller blive, så længe, der er åbent. Køkkenet lukker klokken 21.

Det er aftalt med Elin Hellesøe, at arrangementet kan ændres, hvis det viser sig, at der er utilfredse iblandt Jer. Fristen for at protestere og foreslå noget andet på "Restaurant Fjorden" er 22. maj. Herefter fanger bordet.

2. maj:

Her ved fristens udløb for bindende tilmeldinger til besøget på Restaurant Fjorden den 28. juni har jeg modtaget kopier af 26 tilsagn, hvortil vel kommer øvrige tilkendegivelser pr. mail, således at vi kan regne med at blive mindst 28 deltagere fra de tre klasser, årgang 1963. Det er ærligt talt imponerende.

I løbet af de nærmeste dage tager jeg en forhandling med Restaurant Fjorden for at få tilmeldingerne verificeret og for at høre om særlige tilbud - buffet eller lignende.

Tidspunktet for besøget vil jeg foreslå til klokken 13. Send en e-post, hvis I synes det er et forkert tidspunkt.

Det er vigtigt for os alle, at valgmulighederne med hensyn til mad og drikke er frie, - á la carte - , og at der er mulighed for at forlade sammenkomsten, når man har lyst, samt at blive på Restaurant Fjorden, i princippet indtil den lukker.

I får nærmere oplysninger efter mødet med restauratricen.

Da 1. maj er en frist, som jeg har sat - restauranten har en længere frist - kan der gå et par dage, før jeg får tid til et møde derude på Hestehovedet. (Vejret er jo flot, og jeg har et par sejlture, jeg har lovet gæster med på, og måske kommer der et par tilmeldinger fra folk uden e-post).

På gensyn 28. juni.

Visse medlemmer af "Lazy Club" har tilkendegivet, at en ide om at lade sig befordre pr. lystbåd fra Nakskov Havn til Hestehovedet fredag efter den lille anretning, som skolen serverer, vil være passende. Sejlturen bliver gennemført, hvis vejret tillader "Esther" - en gammel 68'er - at sejle fra Sakskøbing til Nakskov - ca 35 sømil - senest 27. juni, og såfremt vejret er nogenlunde pænt på jubilæumsdagen. Der er plads til fem "passagerer" - lidt flere i roligt vejr.

21. april:

Med tilsagn og tilmeldinger vil mindst 20 af årgang 1963 mødes den 28. juni.

10 april:

Kære skolekammerater og Ebbe Bjørnekær

Den sidste sne er ved at være smeltet her på Østlolland, og vores 50-års jubilæum rykker stadig nærmere.

For at få sat gang i sagerne, har jeg henvendt mig til Restaurant Fjorden på Hestehovedet i Nakskov, som flere har foreslået til et arrangement.

Jeg har reserveret et lokale med udsigt mod Slotø og Nakskov Fjord for 15-30 personer med en frist til 1. maj. Herefter afhænger det videre forløb af antallet af tilmeldte jubilarer (uden ledsagere).

Foto: Restaurant Fjorden

http://www.restaurant-fjorden.dk

På "Fjordens" hjemmeside (linket herover) kan I se, hvad stedet byder på. Aftalen med restauratricen går ud på, at hun kommer med nogle tilbud, når hun ved, hvor mange, der har meldt sig.

I kan afgive en (bindende) tilmelding ved at sende en mail (eller et brev) til:

restaurant.fjorden@c.dk

Restaurant Fjorden, Hestehovedet 5, 4900 Nakskov.

Skriv for en ordens skyld, at det drejer sig om 50-års jubilæet,

og gerne med en kopi til mig:

toernqvist@c.dk

Palle Tørnqvist, Hjelm Byvej 22, 4990 Sakskøbing.

Mon ikke det lykkes at samle en præsentabel flok gamle studenter fredag den 28. juni eftermiddag og aften ved Nakskov Fjord efter translokationen på Nakskov Idrætscenter klokken 10,00 med efterfølgende mindre servering? Jeg tror det.


7. marts:

Kirsten Godtfredsen har samlet næsten hele holdets adresser og telefonnumre mm. Hun har kontakt til gymnasiet og skolesekretæren i Nakskov. Vi er velkomne, og tilkendegivelser om deltagelse løber ind fra både x-, y- og s - klassen.


Brev til klassen m.fl - marts.

Det er sikkert ikke for tidligt at begynde at overveje, hvad der skal ske til sommer, når vi kan
fejre vores 50 års jubilæum som studenter fra Nakskov Kommunale Gymnasium. Flere fra
holdet er allerede i gang via e-post.

Skoleafslutningen i Nakskov finder i år sted den 28. juni klokken 10 i Nakskov Idrætscenter.
Det er eneste faste tidspunkt indtil videre. Hvad der ellers skal ske, må vi jo finde ud af.
Jeg møder jævnligt vores dansklærer, Ebbe Bjørnekær. Han er 86 år og er godt gående såvel
som tænkende, hvilket han blandt andet praktiserer i Dansk Vandrelaug med to stave og megen
viden og humor. Han husker os. Og han vil udsætte sin sommerrejse for at være med i
Idrætscenteret 28. juni. Under en af vores samtaler anbefalede han Restaurant "Fjorden" på
Hestehovedet, hvis vi havde tænkt os at samles over smørrebrødet og et glas.

Karen Lisbeth har sendt mig en e-post med beskrivelse af hendes realklassejubilæum, der bl.a.
omfattede indkvartering på vandrerhjem, festmiddag og en udflugt med postbåden den
følgende dag. Der er mange muligheder og god plads i Nakskov.

Maja rundsendte, som I ved, den sørgelige meddelelse om Hannes død i januar i år efter en
ondartet sygdom. Også Merete er død. Jeg kendte hende fra Boligministeriet indtil 2002.
Marianne Heiberg døde, så vidt jeg ved, for år tilbage.

De fleste af os har sikkert en e-postadresse, men dem kan man ikke altid finde på Internettet.
Adresserne er mere sikre. Derfor brevet her, jeg håber når frem til alle, hvis e-postadresse, jeg
ikke kender.

De, som har tid og lyst til at være med om jubilæet, må meget gerne sendte forslag og epostadresser
til mig. Måske vil nogle sætte sig sammen og tænke og handle praktisk.