how to develop own website

Sejlklubberne i
Guldborgsund Kommune

Vores langsigtede mål er at øge interessen for farvandene omkring Lolland-Falster til gavn for turisme og bosætning. Her kan du læse lidt om farvandene, øerne og byerne.


Havet - Fjordene - Øerne - Byerne

Sejl på opdagelse i "Det Syddanske Øhav"

Mobirise

På havet

Smålandsfarvandet, Østersøen og Femern Bælt i frisk vejr giver  følelsen af at være rigtigt til søs - langt ude i rum sø.

Mobirise

I smult vande

Guldborg Sund, Grønsund, Sakskøbing Fjord og Nakskov Fjord. Her er du næsten altid i "smult vande" til glæde for hele familien.

Mobirise

På øerne

Femø, Fejø og Askø  rummer hver deres særpræg. Fælles for dem alle er den særlige "ø-kultur", Fred og ro og gæstfrihed.

Mobirise

Byerne

Det maritime miljø er bevaret, takket være sejlklubberne. Nykøbing, Nakskov, Sakskøbing, Stubbekøbing og Nysted.

SIG

Lidt om "Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune"


10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune nedsatte 24. september 2019 en fælles arbejdsgruppe for at fremme sejlerturismen omkring kommunens havne, herunder Guldborg Sund og muligheden for uhindret og fri gennemsejling.

Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben "Grønsund", blev valgt til koordinator af gruppens aktiviteter, mens Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, blev valgt som gruppens talsmand.
Som et af Danmarks smukkeste gennemsejlingsfarvande forener Guldborg Sund ikke alene Guldborgsund Kommune men hele den voksende sejlerturisme omkring Smålandsfarvandet og Østersøens tyske havne.
Sejlklubberne har været bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028. I samarbejde med Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne er det lykkedes at få slået fast, at der er ikke i kommunen eller i Banedanmark er planer om at søge Frederik IX Bro svejset fast. Regeringens lovprogram for denne folketingssamling indeholder ikke ændringsforslag til anlægsloven om Femern-forbindelsen.
Transport- og Boligministeriet oplyste 9. december 2019 pr. e-post til SIG, at der ikke aktuelt er planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg.
19. december meddelte Guldborgsund Kommune, at Sund & Bælt ønsker Frederik IX Bro ændret til en fast bro uden broklap. Det lokale røre har været voldsomt. SIG har offensivt protesteret mod lukningen af gennemsejlingsfarvandet Guldborg Sund.
Sejlrenden i Guldborg Sund syd for Frederik IX Bro skal være mindst 2,1 meter dyb. Det fremgår ikke af søkortet. Arbejdsgruppen vil søge at få dybder og søkort ført á jour i overensstemmelse med Guldborg Sunds status som nationalt gennemsejlingsfarvand. Geodatastyrelsen har 28. november meddelt, at styrelsen vil undersøge baggrunden for søkortrettelsen fra december 2016, der markerer lave dybder og sten mellem Strandby og Hasselø.
På arbejdsgruppens møde 28. november besluttede gruppen at søge et aktivt samarbejde med Guldborgsund Kommune om fritidssejlads og aktiviteter i havnene.
Det langsigtede mål er at øge interessen for alle farvande omkring Lolland-Falster til gavn for turisme og bosætning.

SIG

Møde i arbejdsgruppen 28. november

Det arbejder vi for:

Mobirise

"Det Syddanske Øhav"

Vi har alt, hvad en sejler kan ønske sig: Der er god plads på vandet og i havnene.

Mobirise

Flere lystsejlere

Vi vil gerne have del i den stigende interesse for fritidssejlads i Danmark.

Mobirise

Fri gennemsejling

Vi søger sammen med Dansk Sejlunion og FLID at sikre fri gennemsejling af Guldborg Sund


Arbejdsgruppens medlemmer:

Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, Talsmand.
Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben Grønsund. Koordinator.
Karl Erik Nielsen, Lergravens Sejl og Fiskeriklub.
Henrik Piil, Sejlforeningen Vikingen. 
Tonny Borre Larsen, Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub. 
Ole Edlund Jensen, Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub.
Jesper Pedersen, Nysted Sejlklub. 
John Kildsgaard, Bådklubben Guldborgsund.
Preben Kristensen. Guldborgland Bådelaug.
Gert Hansen, Guldborg Falster Bådelaug,

Zoom ind på kortet over Lolland og Falster eller skift til satelitvisning.

Mobirise
Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

Kontakt

Email: post@sejlklubberne.dk               

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune